UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj. x
tel/fax 13 46 45 810 | Kontakt

Ogłoszenia

Km 2996/17 I Licytacja NieruchomościKm 2996/17 I Licytacja Nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13-12-2018 r. o godz 13:00 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości: działka 179/1 zabudowana, działka 182 zabudowana położona w Solinie gmina Solina o łącznej powierzchni 0,4780 ha położonej w miejscowości: 38-610 Solina,  Solina , której księgę wieczystą prowadzi: SĄD REJONOWY LESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH. Nieruchomość stanowi nieruchomość gruntowa stanowiąca działki nr 179/1, 182 położona jest w miejscowości Solina, gmina Solina, powiat leski. Grunt o łącznej powierzchni 4765 m2 umiejscowiony jest w bezpośrednim sąsiedztwie promenady prowadzącej na zaporę wodną nad Zalewem Solińskim. Wejście na zaporę znajduje się w odległości około 200m od przedmiotowej nieruchomości. Lokalizacja bardzo dobra – obszar atrakcyjny i modny pod względem turystycznym. Sąsiedztwo stanowią budynki o podobnej funkcji, w tym: hotele, pensjonaty, domki letniskowe oraz zabudowa usługowa i restauracyjna. Nieruchomość znajduje się w samym centrum miejscowości przy asfaltowej drodze wojewódzkiej nr 895, z której  urządzono dwa zjazdy. Grunt w większości ogrodzony, zabudowany budynkiem pensjonatu „Willa Amelia”, wzniesionym w latach 60-tych XX wieku. Obiekt odnowiony, przeszedł gruntowny remont, posiada jedną kondygnację podziemną, trzy kondygnacje nadziemne oraz użytkowe poddasze. W budynku znajduje się recepcją, kuchnia, pralnia oraz magazyny; pierwszą kondygnację stanowi restauracja wraz z tarasem oraz pokoje gościnne; kondygnacja druga i trzecia to pomieszczenia przeznaczone dla gości; poddasze tworzą pokoje dla pracowników oraz pokoje gościnne o niższym standardzie wraz ze wspólną łazienką. W pensjonacie znajduje się ogółem 40 pokoi gościnnych o różnym standardzie, dających możliwość noclegu dla 96 osób. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1661,58m2.  Budynek wyposażony w instalację energii elektrycznej, kanalizacyjną, wodociągową, centralnego ogrzewania (piec na ekogroszek oraz piec olejowy), gaz dostępny z butli. Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu dający możliwość dobrego zagospodarowania. Teren nieznacznie nachylony na stronę wschodnią. Działka w większej części wyłożona kostką betonową, wokół pensjonatu znajdują się miejsca parkingowe dla gości. Nieruchomość posiada wysokie walory krajobrazowe.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 5 680 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 4 260 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 568 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub na konto Komornika Sądowego Alior Bank SA-13 1060 0076 0000 3380 0009 1136.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. W tych też dniach można oglądać operat szacunkowy tej nieruchomości, który znajduje się w Sądzie wraz z aktami  sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Przemysław KubicaJezeli chcesz otrzymywac powiadomienia o aktualnych ogłoszeniech wypełnij formularz kontaktowy w treści wipsując TAK.