UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj. x
tel/fax 13 46 45 810 | Kontakt

Ogłoszenia

Km 553/15 I Licytacja NieruchomościKm 553/15 I Licytacja Nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04-12-2018 r. o godz 09:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości: BI-Inne tereny zabudowane położone na działce 595/5 o powierzchni 0,1019 ha w miejscowości Zawóz gmina Solina  położonej w miejscowości: 38-610 Zawóz, której księgę wieczystą prowadzi: Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość stanowi nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 595/5 z obrębu Zawóz, jednostki ewidencyjnej Solina umiejscowiona jest głównie w sąsiedztwie zabudowy rekreacji indywidualnej oraz pensjonatowej. Odległość do Zalewu Solińskiego wynosi około 170m w linii prostej. Dojazd drogą gruntową wyznaczająca południowa granicę, wąska publiczna droga o nawierzchni asfaltowej przebiega w odległości około 120m. Działka o powierzchni 1019m2 posiada kształt zbliżony do prostokąta, dającym możliwość bardzo dobrego zagospodarowania. Teren nieznacznie nachylony na stronę północną. Lokalizacja bardzo dobra. Na gruncie posadowiono budynek rekreacji indywidualnej, parterowy, częściowo podpiwniczony z użytkowym poddaszem. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty gontem drewnianym. Dostępne instalacje: energii elektrycznej, woda z własnej studni, kanalizacyjna z prowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, ogrzewanie elektryczne oraz kominkiem. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 166,42m2. Budynek wykonano w technologii mieszanej, tj.: ławy fundamentowe betonowe, ściany piwnic betonowe oraz murowane z pustaków, strop nad piwnicami żelbetowy, ściany węgłowe z bali drewnianych grubości 14cm, wykończenie ścian z desek, ściany nośne pełne, miejscami słupy i belki żelbetowe, stropy nad parterem drewniane, schody drewniane dwubiegowe, stolarka drzwiowa typowa, stolarka okienna drewniana, parapety wewnętrzne dębowe, obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej. Obiekt oddano do użytkowania w 2003 roku, znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym, remonty i prace konserwacyjne przeprowadzane na bieżąco. Działka ogrodzona, teren zadbany, występuje roślinność ozdobna, ciągi komunikacyjne utwardzone betonową kostką brukową.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 507 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 380 250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 50 700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub na konto Komornika Sądowego Alior Bank SA-13 1060 0076 0000 3380 0009 1136.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. W tych też dniach można oglądać operat szacunkowy tej nieruchomości, który znajduje się w Sądzie wraz z aktami  sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Przemysław KubicaJezeli chcesz otrzymywac powiadomienia o aktualnych ogłoszeniech wypełnij formularz kontaktowy w treści wipsując TAK.