UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj. x
tel/fax 13 46 45 810 | Kontakt

Ogłoszenia

Km 306/15 II licytacji nieruchomości w trybie uproszczonymKm 306/15 II licytacji nieruchomości w trybie uproszczonym

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica Kancelaria Komornicza w Lesku na podstawie art. 10136 § 1 kpc w zw. art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-12-2018 r. o godz. 12:00  odbędzie się w kancelarii komornika pl.  Konstytucji 3 Maja 14 38-600 Lesko druga licytacja  nieruchomości w trybie uproszczonym.  Przedmiotem licytacji są następujące nieruchomości:

lp. opis licytowanej nieruchomości cena oszacowania cena wywołania wadium w zł
1 Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę 718 w miejsc. Krościenko o pow. 1,3204 ha  położona w miejscowości: 38-700 Krościenko,   , nr KW KS2E/00028802/8 174 000,00 zł 87 000,00 zł 17 400,00 zł
2 Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 257/12 położona w miejsc. Krościenko o pow. 0,5033 ha  położona w miejscowości: 38-700 Krościenko,   , nr KW KS2E/00028802/8
 
46 000,00 zł 23 000,00 zł 4 600,00 zł

Księgę wieczystą prowadzi: SĄD REJONOWY W LESKU VII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W USTRZYKACH DOLNYCH.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: jedną drugą wartości oszacowania.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub na konto Komornika Sądowego Alior Bank SA-13 1060 0076 0000 3380 0009 1136. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. W tych też dniach można oglądać operat szacunkowy tej nieruchomości, który znajduje się w kancelarii wraz z aktami  sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Przemysław KubicaJezeli chcesz otrzymywac powiadomienia o aktualnych ogłoszeniech wypełnij formularz kontaktowy w treści wipsując TAK.