UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj. x

Obwieszczenia

Otrzymuj automatyczne powiadomienia o licytacjach

Km 473/21 I licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.06.2022 r. o godz 14:00 w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości: działka 1075/1 o pow. 0,2425 ha położona w miejscowości Baligród gmina Baligród  położonej w miejscowości: 38-606 Baligród, której księgę wieczystą prowadzi: SĄD REJONOWY LESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH nr KW KS1E/00013236/4 .
Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowi działka nr 1075/1 położona jest w miejscowości Baligród gminy Baligród. Działka na której jest usytuowany budynek mieszkalny stanowi grunt o powierzchni 0,2425 ha w kształcie wielokąta. Budynek o funkcji mieszkalnej, dwukondygnacyjny murowany z nieużytkowym poddaszem, wolnostojący, na całej powierzchni podpiwniczony. Dwa wejścia do budynku zlokalizowane są w elewacji wschodniej i zachodniej poprzez wiatrołapy nad którymi usytuowany jest taras. Część parterowa składa się z: korytarza gdzie schodami istnieje komunikacja na piętro oraz pomieszczeń podpiwniczenia, 2 łazienek wraz ubikacją, 3 pokoi, salonu, szafy wnękowej oraz kuchni. Druga kondygnacja składa się z pomieszczeń: korytarza gdzie schodami istnieje komunikacja na poddasze/strych, łazienki wraz ubikacją, dwóch pokoi, salonu, szafy wnękowej oraz kuchni. W podpiwniczeniu zlokalizowano 5 pomieszczeń: dwa pomieszczenia gospodarcze w tym jedno z zainstalowanym hydroforem podłączonym do studni kopanej, jedno pomieszczenie z piecem na olej opałowy, pomieszczenie garażowe i drugie pomieszczenie kotłowni z piecem na paliwo stałe. Nieruchomość uzbrojona jest w prąd oraz dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 552 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 414 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 55 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu na konto Komornika Sądowego Bank Nowy S.A. Oddział w Lesku-58 8642 1012 2003 1218 4783 0001.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Przemysław Kubica


Powrót do listy obwieszczen